Welkom bij Stichting Steun Welzijnszorg

Wij ondersteunen projecten, die gericht zijn op vernieuwing en verbetering van het welzijn en de (gezondheids)zorg en die de eigen kracht van mensen bevorderen in hun maatschappelijk functioneren.

Wij verstrekken incidentele financiële bijdragen aan projecten, die voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals:

  • aanvraag is ingebracht door stichtingen,  verenigingen en/of coöperaties in de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Someren en de voormalige gemeente Mierlo;
  • de activiteiten zijn gericht op verbetering van welzijn en/of (gezondheids)zorg;
  • voor de realisatie van de aanvraag wordt  financiële ondersteuning gevraagd bij meerdere organisaties;
  • de activiteiten hebben een duurzaam karakter.

De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten. Er wordt geen financiële bijdrage verleend voor exploitatiekosten of voor dekking van een tekort. De Stichting verleent ook geen particuliere noodhulp.

Om de aanvraag te kunnen behandelen en te beoordelen is goed inzicht nodig in alle aspecten van het project of activiteit.

Het betreft:

  • Algemene gegevens van de organisatie die de aanvraag indient,
  • Omschrijving van de aanvraag,
  • Kostenraming van het project of activiteit,
  • Wat wordt van de verschillende betrokkenen aan inzet en middelen gevraagd.
De gegevens kunt u in enkele stappen invoeren. Tijdens het invoeren kunt u op ieder moment de invoer onderbreken. U kunt de gegevens ook tijdelijk opslaan en later aanvullen voordat u definitief de aanvraag inzendt. Na het tijdelijk opslaan en het verzenden ontvangt u een e-mail met een link waarmee u later de aanvraag verder kunt afronden of nog kunt inzien. U kunt na het inzenden de status van de aanvraag volgen. Op onderdelen wordt u om meer informatie gevraagd die als bijlage toegevoegd kan worden.
Om uw aanvraag te kunnen behandelen zijn de volgende bijlagen noodzakelijk:

  • Kopie van de geldende statuten
  • Meest recente jaarrekening van stichting
Voorwaarden

Aan het indienen van deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend;

Door invulling en versturen van dit formulier wordt verklaard dat er toestemming wordt verstrekt tot verwerking van de persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de aanvraag om financiële ondersteuning. Stichting Steun Welzijnszorg zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken, tenzij hier uitdrukkelijk door uzelf toestemming is gegeven;

Met verzending verklaart inzender de aanvraag naar waarheid ingevuld te hebben. 

Velden met een * zijn verplicht. Voor tussentijds opslaan is alleen een e-mailadres en het akkoord gaan met de voorwaarden verplicht.