Welkom bij Stichting Helmond Zorg (Lambertusfonds)

Indien u tot de doelgroep behoort dan kunt u hier een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.
Om de aanvraag te kunnen behandelen en te beoordelen is inzicht in uw persoonlijke financiële situatie nodig.

Het betreft:
 • Algemene gegevens als basis voor de aanvraag,
 • Gegevens over de gezinssamenstelling en uw inkomen,
 • Gegevens over uw uitgaven,
 • Gegevens over uw vermogen en schulden.

De gegevens kunt u in enkele stappen invoeren. Tijdens het invoeren kunt u op ieder moment de invoer onderbreken. U kunt de gegevens ook tijdelijk opslaan en later aanvullen voordat u definitief de aanvraag inzendt. Na het tijdelijk opslaan ontvangt u een e-mail met een link waarmee u later de aanvraag verder kunt afronden of nog kunt inzien. U kunt na het inzenden de status van de aanvraag volgen. Op onderdelen wordt u om meer informatie gevraagd die als bijlage toegevoegd kan worden.

Bij Algemene Informatie vult u:
- onder "Onderwerp" de reden van de aanvraag in.
- onder "Bedrag" de hoogte van de offerte in en
- onder "Omschrijving" een toelichting op de reden van de aanvraag
- bij Rekeninghouder en IBAN worden de gegevens van de beoogde begunstigde ingevuld.

LET OP!
Zodra u de aanvraag heeft ingevuld en verstuurd, ontvangt u binnen enkele minuten een email ter bevestiging dat wij de aanvraag hebben ontvangen. Deze email kan mogelijk in uw ongewenste(spam) inbox terecht komen. Mocht u deze email niet krijgen, dan hebben wij de aanvraag niet ontvangen en is de aanvraag niet op juiste wijze verzonden. U zult de aanvraag dan opnieuw moeten indienen. 
Om uw aanvraag te kunnen behandelen zijn de volgende bijlagen noodzakelijk (alleen in pdf formaat):

 • Paspoort of Identificatiebewijs
  (BSN en ID nummer kunnen onleesbaar worden gemaakt, tip: gebruik hiervoor de app "Kopie ID" van Ministerie van Economische Zaken)
 • Salarisstrook of bewijs inkomen
 • Laatste belastingaangifte of -aanslag (indien van toepassing)
 • Kopie bankafschriften van de laatste maand
 • Gespecificeerd overzicht van schulden
 • Offerte/begroting zorgverlener
 • Beschikking onderbewindstelling (indien van toepassing)
Voorwaarden

Aan het indienen van deze aanvraag kunnen geen rechten worden ontleend;

Door invulling en versturen van dit formulier wordt verklaard dat er toestemming wordt verstrekt tot verwerking van de persoonsgegevens. De gegevens worden enkel gebruikt voor de aanvraag om financiële ondersteuning. Stichting Lambertusfonds zal uw gegevens nimmer aan derden verstrekken, tenzij hier uitdrukkelijk door uzelf toestemming is gegeven;

Met verzending verklaart inzender de aanvraag naar waarheid ingevuld te hebben.

Velden met een * zijn verplicht. Voor tussentijds opslaan is alleen een e-mailadres en het akkoord gaan met de voorwaarden verplicht.